Tehnosüsteemide hooldusteenus

Tehnohooldus on tegevused ja tööd selleks, et füüsiliselt säilitada krundil olevaid ehitisi, tagades tervikuna nende ning nende üksikute tarindite ja ehitistes paiknevate tehnosüsteemide seisundi vastavus ettenähtud nõuetele omaniku poolt selleks võimaldatud vahenditega.

Ühtlasi võimaldab tehnosüsteemide hooldusteenus läbi regulaarselt teostatavate ülevaatuste hinnata tehnosüsteemide olukorda ja selgitada välja remonditööde teostamise vajadused ja mahud. Tulemused fikseeritakse hooldustööde raportis, puuduste ilmnemisel koostatakse nende kõrvaldamiseks eelarve ning kliendi nõusolekul teostatakse töö vastavalt esitatud eelarvele.

Hooldustöid teostab hooldustehnik. Hooldustehnik lähtub oma töös Eesti standardist EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoiu tegevused”.

Hooldusteenuse alla kuuluvad järgnevad teenused:

  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööd
  • Veemõõtjate taatlemine ja vahetamine
  • Küttesüsteemi tehnohooldus koos soojussõlme või gaasikatlamaja hooldusega
  • Soojasõlme ettevalmistamine kütteperioodiks
  • Üldkasutatavate uste, akende ja territooriumil asuvate väravate käepidemete ning lukkude kontrolli ja normaalse sulgemise tagamine
  • Elektrisüsteemi ja valgustite tehnohooldus
  • Elektripaigaldise käidu korraldamine vastavalt kehtivatele seadustele ja käidukorraldaja ametisse määramine ning käidukava koostamine
  • Erisüsteemide tehnohooldus (liftid, nõrkvoolusüsteemid, tuletõrjesüsteem, ventilatsioonisüsteem, sprinklersüsteem) – teostavad meie koostööpartnerid