Avariidispetšerteenus

Ööpäevaringne avariiteenus võimaldab operatiivselt lokaliseerida avarii tehnosüsteemides (peatada avariiolukorra põhjustanud teguri toime), et vältida edasist materiaalset kahju.

Dispetšerteenistusele avariiteate saabumisel saadame viivitamatult objektile avariigrupi koos kõigi vajalike töövahenditega. Veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine ehk avarii põhjustanud teguri toime peatamine toimub maksimaalselt 2 (kahe) tunni jooksul teate saabumisest.
Kohapeal teostatud tööde eest toimub tasumine vastavalt hinnakirjale.
Tööde puhul, mida ei teosta Proffhaldus OÜ oma jõududega, kehtib vastava koostööpartneri hinnakiri (lukkude avamine, külmumiste likvideerimine jms.)

Avariijärgne remont – selgitame välja avarii või rikke põhjuse ning taastame avariieelse olukorra. Avariieelse olukorra taastamiseks vajalikud remonditööd teostatakse eraldi hinnapakkumise alusel.

24h dispetšerteenistus avariiteadete edastamiseks – 55 922 910