Raamatupidamine

Korteriühistutele raamatupidamisteenuse osutamisel kasutame veebipõhist raamatupidamisprogrammi www.korteriyhistu.net

Raamatupidamisteenus sisaldab:

  • Arvete koostamine korteriomanikele
  • E-arvete edastamine
  • Töötasude arvestamine
  • Majandusaasta aruande koostamine
  • Pangaülekannete ettevalmistamine ja teostamine
  • Laekumiste üle järelvalve teostamine
  • Rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine
  • Võlglaste aruannete koostamine
  • Viivisearvestus