Haldusteenus

Meie poolt on pakkuda objektile personaalne haldur, kes hakkab tegelema Teie maja juhtimise ja administreerimisega.

Halduri tööülesanded:

 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine
 • Kõigi kinnistu füüsiliseks säilitamiseks kavandatud plaanide, omanike ning kasutajate vajaduste ning soovide fikseerimine
 • Majanduskava koostamine ning täitmise jälgimine/kontrollimine
 • Majanduskavas ja üldkoosolekul otsustega ettenähtud tööde teostamiseks hinnapäringute ettevalmistamine ja hinnapäringute tegemine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Objekti puudutava dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine
 • Mõõdikute näitude kogumine ja edastamine kommunaalteenuste osutajatele/raamatupidamisele
 • Heakorratööde ja tehnohoolduse korraldamine ning järelvalve
 • Kulude jälgimine aastate lõikes ja kulude võrdlemine
 • Korrashoiuobjekti vara- ja vastutuskindlustuse korraldamine
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine kinnisvaraobjektil
 • Korrashoiuobjektiga seotud informatsiooni liikumise korraldamine
 • KÜ juhatuse koosoleku korraldamine vähemalt 4 korda aastas
 • Sisekorraeeskirjade/kodukorra koostamine
 • Võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine ja elektroonilise teadetetahvli haldus